HOME > 2019 Season > STANDINGS > OVERALL
      Overall      
pos
car No.
Driver
AUTOPOLIS
SUGO
FUJI
OKAYAMA
SUZUKA
Total Points
Saturday 5/18
Saturday 6/22
Saturday 7/13
Saturday 9/28
Saturday 10/25
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
5
5
Yu Kanamaru
3
15
0
0
1
25
1
0
45
2
18
Matthew Howson
5
25
1
15
2
8
2
8
66
10
23
YOSHIKI
0
6
0
2
0
0
0
4
12
11
190
Masayuki Ueda
0
2
0
1
0
0
0
1
4
■ 2019 TCRJ Saturday series - Overall Point Standings
4
52
Shogo Mitsuyama
2
12
3
25
3
10
3
0
58
11
22
Paul IP
0
0
0
0
0
4
0
0
4
14
24
KENJI
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
21
Takuro Shinohara
4
18
5
18
5
2
5
25
82
3
25
Takeshi Matsumoto
1
10
2
12
0
18
0
18
61
9
62
Resshu Shioya
0
1
0
4
0
0
0
10
15
13
55
Mototino
0
0
0
0
0
0
0
2
2
8
72
YUKE TANIGUCHI
0
8
0
10
0
6
0
12
36
6
33
Shuji Maejima
0
0
4
6
4
15
4
6
39
6
19
HIROBON
0
4
0
8
0
12
0
15
39
pos
car No.
Driver
AUTOPOLIS
SUGO
FUJI
OKAYAMA
SUZUKA
Total Points
Sunday 5/19
Sunday 6/23
Sunday 7/14
Sunday 9/29
Sunday 10/26
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
2
5
Yu Kanamaru
3
25
2
0
5
25
2
10
72
7
19
HIROBON
1
8
0
12
0
10
0
0
31
8
23
YOSHIKI
0
2
0
10
0
4
0
4
20
11
24
KENJI
0
1
0
8
0
0
0
0
9
■ 2019 TCRJ Sunday series - Overall Point Standings
12
10
Jun Sato
0
0
0
6
0
2
0
0
8
14
55
Mototino
0
0
0
4
0
0
0
1
5
15
190
Masayuki Ueda
0
0
0
1
0
1
0
2
4
3
25
Takeshi Matsumoto
0
15
1
18
4
15
1
12
66
4
52
Shogo Mitsuyama
0
12
0
15
2
12
3
15
59
9
62
Resshu Shioya
2
10
0
0
0
0
0
0
12
12
22
Paul IP
0
0
0
0
0
8
0
0
8
1
33
Shuji Maejima
0
4
4
25
1
18
4
18
74
5
21
Takuro Shinohara
5
0
5
0
0
6
5
25
46
6
18
Matthew Howson
4
18
3
2
3
0
0
8
38
9
72
YUKE TANIGUCHI
0
6
0
0
0
0
0
6
12
Series Supporter
Promotion Partner
Copyrights (C) TCRJ All Rights Reserved.