HOME > 2019 Season > STANDINGS > OVERALL
      Overall      
pos
car No.
Driver
AUTOPOLIS
SUGO
FUJI
OKAYAMA
SUZUKA
Total Points
Saturday 5/18
Saturday 6/22
Saturday 7/13
Saturday 9/28
Saturday 10/25
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
3
5
Yu Kanamaru
3
15
18
1
18
Matthew Howson
5
25
30
2
21
Takuro Shinohara
4
18
22
7
23
YOSHIKI
0
6
6
5
25
Takeshi Matsumoto
1
10
11
4
52
Shogo Mitsuyama
2
12
14
10
62
Resshu Shioya
0
1
1
6
72
YUKE TANIGUCHI
0
8
8
9
190
Masayuki Ueda
0
2
2
■ 2019 TCRJ Saturday series - Overall Point Standings
8
19
HIROBON
0
4
4
pos
car No.
Driver
AUTOPOLIS
SUGO
FUJI
OKAYAMA
SUZUKA
Total Points
Sunday 5/19
Sunday 6/23
Sunday 7/14
Sunday 9/29
Sunday 10/26
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
1
5
Yu Kanamaru
3
25
28
2
18
Matthew Howson
4
18
22
6
19
HIROBON
1
8
9
8
21
Takuro Shinohara
5
0
5
10
23
YOSHIKI
0
2
2
11
24
KENJI
0
1
1
3
25
Takeshi Matsumoto
0
15
15
9
33
Shuji Maejima
0
4
4
4
52
Shogo Mitsuyama
0
12
12
7
72
YUKE TANIGUCHI
0
6
6
■ 2019 TCRJ Sunday series - Overall Point Standings
4
62
Resshu Shioya
2
10
12
Series Supporter
Promotion Partner
Copyrights (C) TCRJ All Rights Reserved.