■ Bronze Class Point Standings
pos
car No.
Driver
SUGO
MOTEGI
OKAYAMA
AUTOPOLIS
SUZUKA
FUJI
Total Points
Saturday 7/25
Saturday 8/29
Saturday 9/26
Saturday 11/14
Saturday12/5
Saturday 12/19
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
2
19
HIROBON
-
18
18
4
34
RIO SHIMONO
-
12
12
5
55
Mototino
-
10
10
7
69
JUNICHI UMEMOTO
-
6
6
■ 2020 TCRJ Saturday series - Bronze class Point Standings
1
190
KENGO ICHIJO
-
25
25
3
62
RESSHU SHIOYA
-
15
15
6
73
MINEKI OKURA
-
8
8
pos
car No.
Driver
SUGO
MOTEGI
OKAYAMA
AUTOPOLIS
SUZUKA
FUJI
Total Points
Sunday 7/26
Sunday 8/30
Sunday 9/27
Sunday 11/15
Sunday 12/6
Sunday 12/20
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
■ 2020 TCRJ Sunday series - Bronze class Point Standings
Series Supporter
Promotion Partner
(C) TCR Japan Series 2020