■ Bronze Class Point Standings
pos
car No.
Driver
SUGO
MOTEGI
OKAYAMA
AUTOPOLIS
SUZUKA
FUJI
Total Points
Saturday 7/25
Saturday 8/29
Saturday 9/26
Saturday 11/14
Saturday12/5
Saturday 12/19
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
■ 2020 TCRJ Saturday series - Bronze class Point Standings
8
190
KENGO ICHIJO
-
25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
11
7
JUN MAKINO
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
6
10
3
62
RESSHU SHIOYA
-
15
3
18
4
-
4
18
3
18
3
18
104
9
101
HIDEKI NAKAHARA
-
-
4
12
-
-
-
-
-
-
-
-
16
7
69
JUNICHI UMEMOTO
-
6
-
10
1
15
-
8
-
8
-
-
48
12
71
MASAYOSHI OYAMA
-
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
4
2
19
HIROBON
-
18
1
15
3
25
5
25
4
-
5
25
126
10
45
NAOTO TAKEDA
-
-
-
-
-
-
1
10
-
-
-
-
11
1
34
RIO SHIMONO
-
12
5
25
5
18
3
15
5
25
2
12
127
5
55
Mototino
-
10
6
-
10
-
6
-
12
-
8
52
4
73
MINEKI OKURA
-
8
2
2
2
-
2
12
2
10
4
15
59
6
17
KENJI SUZUKI
-
-
-
8
-
12
-
2
1
15
1
10
49
2
34
RIO SHIMONO
5
25
3
10
4
15
4
25
-
-
3
15
109
9
101
HIDEKI NAKAHARA
4
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
■ 2020 TCRJ Sunday series - Bronze class Point Standings
9
7
JUN MAKINO
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
10
1
19
HIROBON
1
15
5
25
5
25
5
18
3
25
5
25
157
4
73
MINEKI OKURA
3
12
2
18
2
12
2
12
4
15
2
12
96
7
69
JUNICHI UMEMOTO
-
10
1
15
-
-
1
10
2
-
-
-
39
8
45
NAOTO TAKEDA
-
-
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
11
pos
car No.
Driver
MOTEGI
OKAYAMA
AUTOPOLIS
SUZUKA
SUZUKA
FUJI
Total Points
Sunday 8/30
Sunday 9/27
Sunday 11/15
Sunday1 12/4
Sunday2 12/6
Sunday 12/20
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
※ Rd.1SUGOのSunday seriesレース(7/26)が悪天候で中止になったためレース数を補完する大会がRd.5 SUZUKAに設定された。
3
62
RESSHU SHIOYA
2
18
4
-
3
18
3
15
5
18
4
18
108
5
55
Mototino
-
8
-
12
-
6
-
6
1
12
1
8
54
6
17
KENJI SUZUKI
-
2
-
8
-
8
-
8
-
10
-
10
46
Series Supporter
Promotion Partner
(C) TCR Japan Series 2020