■ Bronze Class Point Standings
pos
car No.
Driver
SUGO
MOTEGI
OKAYAMA
AUTOPOLIS
SUZUKA
FUJI
Total Points
Saturday 7/25
Saturday 8/29
Saturday 9/26
Saturday 11/14
Saturday12/5
Saturday 12/19
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
■ 2020 TCRJ Saturday series - Bronze class Point Standings
6
190
KENGO ICHIJO
-
25
-
-
-
-
25
10
7
JUN MAKINO
-
-
-
4
-
-
4
1
34
RIO SHIMONO
-
12
5
25
5
18
65
3
62
RESSHU SHIOYA
-
15
3
18
4
-
40
2
19
HIROBON
-
18
1
15
34
8
101
HIDEKI NAKAHARA
-
-
4
12
-
-
16
2
19
HIROBON
-
18
1
15
3
25
62
4
69
JUNICHI UMEMOTO
-
6
-
10
1
15
32
5
55
Mototino
-
10
6
-
10
26
7
17
KENJI SUZUKI
-
-
-
8
-
12
20
9
73
MINEKI OKURA
-
8
2
2
2
-
14
2
34
RIO SHIMONO
-
-
5
25
3
10
43
5
62
RESSHU SHIOYA
-
-
2
18
4
-
24
2
19
HIROBON
-
18
1
15
34
7
101
HIDEKI NAKAHARA
-
-
4
6
-
-
10
pos
car No.
Driver
SUGO
MOTEGI
OKAYAMA
AUTOPOLIS
SUZUKA
FUJI
Total Points
Sunday 7/26
Sunday 8/30
Sunday 9/27
Sunday 11/15
Sunday 12/6
Sunday 12/20
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
■ 2020 TCRJ Sunday series - Bronze class Point Standings
9
7
JUN MAKINO
-
-
-
4
-
-
4
1
19
HIROBON
-
-
1
15
5
25
46
3
73
MINEKI OKURA
-
-
3
12
2
18
35
4
69
JUNICHI UMEMOTO
-
-
-
10
1
15
26
6
55
Mototino
-
-
8
-
12
20
7
17
KENJI SUZUKI
-
-
-
2
-
8
10
Series Supporter
Promotion Partner
(C) TCR Japan Series 2020