■ Overall Point Standings
pos
car No.
Driver
SUGO
MOTEGI
OKAYAMA
AUTOPOLIS
SUZUKA
FUJI
Total Points
Saturday 7/25
Saturday 8/29
Saturday 9/26
Saturday 11/14
Saturday12/5
Saturday 12/19
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
1
21
TAKURO SHINOHARA
-
25
5
25
4
25
84
■ 2020 TCRJ Saturday series - Overall Point Standings
6
190
KENGO ICHIJO
-
18
-
-
-
-
18
10
73
MINEKI OKURA
-
4
-
-
-
-
4
11
7
JUN MAKINO
-
-
-
1
-
-
1
2
25
TAKESHI MATSUMOTO
-
15
4
18
5
18
60
3
34
RIO SHIMONO
-
8
3
15
3
12
41
9
101
HIDEKI NAKAHARA
-
-
2
8
-
-
10
5
62
RESSHU SHIOYA
-
10
1
12
2
-
25
4
19
HIROBON
-
12
-
10
1
15
38
6
69
JUNICHI UMEMOTO
-
2
-
6
-
10
18
7
55
Mototino
-
6
-
2
-
6
14
8
17
KENJI SUZUKI
-
-
-
4
-
8
12
pos
car No.
Driver
SUGO
MOTEGI
OKAYAMA
AUTOPOLIS
SUZUKA
FUJI
Total Points
Sunday 7/26
Sunday 8/30
Sunday 9/27
Sunday 11/15
Sunday 12/6
Sunday 12/20
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
■ 2020 TCRJ Sunday series - Overall Point Standings
1
25
TAKESHI MATSUMOTO
-
-
5
25
5
18
53
2
21
TAKURO SHINOHARA
-
-
4
18
4
25
51
4
34
RIO SHIMONO
-
-
3
15
1
6
25
9
101
HIDEKI NAKAHARA
-
-
2
2
-
-
4
7
62
RESSHU SHIOYA
-
-
-
12
2
-
14
8
55
Mototino
-
-
-
4
-
8
12
11
7
JUN MAKINO
-
-
-
1
-
-
1
3
19
HIROBON
-
-
-
10
3
15
28
5
73
MINEKI OKURA
-
-
1
8
-
12
21
6
69
JUNICHI UMEMOTO
-
-
-
6
-
10
16
9
17
KENJI SUZUKI
-
-
-
-
-
4
4
Series Supporter
Promotion Partner
(C) TCR Japan Series 2020