■ Overall Point Standings
pos
car No.
Driver
SUGO
MOTEGI
OKAYAMA
AUTOPOLIS
SUZUKA
FUJI
Total Points
Saturday 7/25
Saturday 8/29
Saturday 9/26
Saturday 11/14
Saturday12/5
Saturday 12/19
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
1
21
TAKURO SHINOHARA
-
25
5
25
4
25
5
25
5
-
5
25
149
■ 2020 TCRJ Saturday series - Overall Point Standings
5
62
RESSHU SHIOYA
-
10
1
12
2
-
3
12
1
18
1
15
75
4
19
HIROBON
-
12
-
10
1
15
4
18
2
-
4
18
84
9
69
JUNICHI UMEMOTO
-
2
-
6
-
10
-
4
-
6
-
-
28
13
45
NAOTO TAKEDA
-
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
-
6
15
71
MASAYOSHI OYAMA
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
1
14
7
JUN MAKINO
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
2
3
12
101
HIDEKI NAKAHARA
-
-
2
8
-
-
-
-
-
-
-
-
10
3
34
RIO SHIMONO
-
8
3
15
3
12
1
10
4
25
-
8
89
11
45
TAKUYA SHIRASAKA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
-
-
15
10
190
KENGO ICHIJO
-
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
2
25
TAKESHI MATSUMOTO
-
15
4
18
5
18
2
15
3
-
2
12
94
6
73
MINEKI OKURA
-
4
-
-
-
-
-
8
-
8
3
10
33
7
17
KENJI SUZUKI
-
-
-
4
-
8
-
-
-
12
-
6
30
7
55
Mototino
-
6
-
2
-
6
-
2
-
10
-
4
30
pos
car No.
Driver
MOTEGI
OKAYAMA
AUTOPOLIS
SUZUKA
SUZUKA
FUJI
Total Points
Sunday 8/30
Sunday 9/27
Sunday 11/15
Sunday1 12/4
Sunday2 12/6
Sunday 12/20
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
■ 2020 TCRJ Sunday series - Overall Point Standings
2
25
TAKESHI MATSUMOTO
5
25
5
18
4
18
4
18
4
18
3
15
137
5
34
RIO SHIMONO
3
15
1
6
2
12
1
15
-
-
1
10
66
12
101
HIDEKI NAKAHARA
2
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
13
7
JUN MAKINO
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
3
3
19
HIROBON
-
10
3
15
3
25
3
12
1
15
4
18
109
6
73
MINEKI OKURA
1
8
-
12
-
10
-
8
2
8
-
8
57
9
69
JUNICHI UMEMOTO
-
6
-
10
-
-
-
6
-
-
-
-
22
11
45
NAOTO TAKEDA
-
-
-
-
-
8
-
-
-
-
-
-
8
※ Rd.1SUGOのSunday seriesレース(7/26)が悪天候で中止になったためレース数を補完する大会がRd.5 SUZUKAに設定された。
1
21
TAKURO SHINOHARA
4
18
4
25
5
4
5
25
5
25
5
25
150
10
45
TAKUYA SHIRASAKA
-
-
-
-
-
-
2
-
-
12
-
-
14
4
62
RESSHU SHIOYA
-
12
2
-
1
15
-
10
3
10
2
12
67
7
55
Mototino
-
4
-
8
-
2
-
2
-
6
-
4
26
8
17
KENJI SUZUKI
-
-
-
4
-
6
-
4
-
4
-
6
24
Series Supporter
Promotion Partner
(C) TCR Japan Series 2020