■ Overall Point Standings
pos
car No.
Driver
SUGO
MOTEGI
OKAYAMA
AUTOPOLIS
SUZUKA
FUJI
Total Points
Saturday 7/25
Saturday 8/29
Saturday 9/26
Saturday 11/14
Saturday12/5
Saturday 12/19
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
4
19
HIROBON
-
12
12
1
21
TAKURO SHINOHARA
-
25
25
6
34
RIO SHIMONO
-
8
8
7
55
Mototino
-
6
6
9
69
JUNICHI UMEMOTO
-
2
2
■ 2020 TCRJ Saturday series - Overall Point Standings
2
190
KENGO ICHIJO
-
18
18
3
25
TAKESHI MATSUMOTO
-
15
15
5
62
RESSHU SHIOYA
-
10
10
8
73
MINEKI OKURA
-
4
4
pos
car No.
Driver
SUGO
MOTEGI
OKAYAMA
AUTOPOLIS
SUZUKA
FUJI
Total Points
Sunday 7/26
Sunday 8/30
Sunday 9/27
Sunday 11/15
Sunday 12/6
Sunday 12/20
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
■ 2020 TCRJ Sunday series - Overall Point Standings
Series Supporter
Promotion Partner
(C) TCR Japan Series 2020