■ Overall Point Standings
pos
car No.
Driver
FUJI
AUTOPOLIS
SUGO
MOTEGI
MOTEGI
SUZUKA
Total Points
Saturday 4/3
Saturday 5/15
Saturday 7/24
Saturday 8/28
Saturday10/16
Saturday 10/30
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
■ 2021 TCRJ Saturday series - Overall Point Standings
15
97
AKIHIKO NAKAYA
-
15
-
-
-
-
-
-
-
-
15
1
19
HIROBON
5
4
4
25
3
18
5
25
3
15
107
11
45
TAKUYA SHIRASAKA
-
-
5
12
-
-
-
-
17
2
65
MASANOBU KATO
1
-
2
15
1
15
1
10
2
18
65
7
18
TAKESHI MATSUMOTO
-
-
-
-
5
25
-
-
-
-
30
12
21
TAKURO SHINOHARA
-
-
-
-
4
12
-
-
-
-
16
9
97
AI MIURA
-
-
3
18
2
-
-
-
-
-
23
5
7
KEIICHI INOUE
3
25
-
-
-
-
-
6
-
-
34
10
97
YUSUKE SHIOTSU
-
-
-
-
-
-
4
18
-
-
22
12
55
MOTOTINO
-
-
-
-
-
8
-
8
-
-
16
17
45
NAOTO TAKEDA
-
12
-
-
-
-
-
-
-
-
12
3
73
MINEKI OKURA
-
10
1
4
-
-
2
15
5
25
62
4
10
JUN SATO
2
18
-
8
-
-
-
-
-
10
38
5
17
KENJI SUZUKI
-
8
-
6
-
10
-
4
-
6
34
7
71
MASAYOSHI OYAMA
-
6
-
10
-
6
-
-
-
8
30
15
101
YUKI FUJII
-
-
-
-
-
-
3
12
-
-
15
18
21
YUKI FUJII
4
2
-
-
-
-
-
-
-
-
6
19
98
ANNA INOTSUME
-
-
-
-
-
-
-
-
1
4
5
20
62
JUN MAKINO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
12
62
RESSHU SHIOYA
-
-
-
-
-
-
-
-
4
12
16
pos
car No.
Driver
FUJI
SUGO
SUGO
MOTEGI
MOTEGI
SUZUKA
Total Points
Sunday 4/4
Sunday1 7/24
Sunday2 7/25
Sunday 8/29
Sunday 10/17
Sunday 10/31
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
■ 2021 TCRJ Sunday series - Overall Point Standings
1
19
HIROBON
4
25
2
18
2
12
-
6
2
25
96
12
21
YUKI FUJII
5
12
-
-
-
-
-
-
-
-
17
15
10
JUN SATO
1
10
-
-
-
-
-
-
-
2
13
16
97
AKIHIKO NAKAYA
-
8
-
-
-
-
-
-
8
3
18
TAKESHI MATSUMOTO
-
-
5
25
5
25
-
-
-
-
60
4
21
TAKURO SHINOHARA
-
-
4
15
4
18
-
-
-
-
41
8
97
AI MIURA
-
-
3
10
3
15
-
-
-
-
31
9
101
YUKI FUJII
-
-
-
-
-
-
4
25
-
-
29
10
97
YUSUKE SHIOTSU
-
-
-
-
-
-
5
18
-
-
23
11
7
KEIICHI INOUE
-
6
-
-
-
-
-
12
-
-
18
2
65
MASANOBU KATO
3
18
1
12
1
10
1
10
4
18
78
5
71
MASAYOSHI OYAMA
-
2
-
6
-
8
-
15
-
6
37
6
73
MINEKI OKURA
2
15
-
-
-
-
-
2
5
12
36
7
55
MOTOTINO
-
-
-
8
-
6
-
8
3
10
35
13
62
RESSHU SHIOYA
-
-
-
-
-
-
-
-
1
15
16
14
17
KENJI SUZUKI
-
-
-
4
-
4
3
-
-
4
15
16
98
ANNA INOTSUME
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
8
19
62
JUN MAKINO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
18
45
NAOTO TAKEDA
-
4
-
-
-
-
-
-
4
Series Supporter
Promotion Partner
(C) TCR Japan Series 2020