Overall Point Standings
pos
car No.
Driver
FUJI
OKAYAMA
SUGO
MOTEGI
FUJI
SUZUKA
Total Points
Saturday 4/9
Saturday 6/25
Saturday 7/23
Saturday 8/20
Saturday 9/9
Saturday 10/29
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
2022 TCRJ Saturday series - Overall Point Standings
7
24
@SATOSHI TAKIKAWA
-
6
6
1
65
@MASANOBU KATO
2
25
27
2
19
HIROBON
5
18
23
3
62
J B@RESSHU SHIOYA
3
15
18
4
73
呠 @MINEKI OKURA
4
10
14
5
98
Ǔށ@ANNA INOTSUME
1
12
13
6
55
MOTOTINO
-
8
8
9
17
 @ KENJI SUZUKI
-
2
2
8
88
~c ^S@SHINSUKE UMEDA
-
4
4
6
17
 @ KENJI SUZUKI
2
8
10
2022 TCRJ Sunday series - Overall Point Standings
pos
car No.
Driver
FUJI
OKAYAMA
SUGO
MOTEGI
FUJI
SUZUKA
Total Points
Sunday 4/10
Sunday1 6/26
Sunday2 7/24
Sunday 8/21
Sunday 9/11
Sunday 10/30
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
1
19
HIROBON
5
25
30
2
62
J B@RESSHU SHIOYA
3
18
21
3
65
@MASANOBU KATO
4
15
19
4
73
呠 @MINEKI OKURA
-
12
12
5
98
Ǔށ@ANNA INOTSUME
1
10
11
7
55
MOTOTINO
-
6
6
8
88
~c ^S@SHINSUKE UMEDA
-
4
4
9
24
@SATOSHI TAKIKAWA
-
2
2
Series Supporter
Promotion Partner
(C) TCR Japan Series