HOME > 2019 Season > STANDINGS > OVERALL
      Overall      
pos
car No.
Driver
AUTOPOLIS
SUGO
FUJI
OKAYAMA
SUZUKA
Total Points
Saturday 5/18
Saturday 6/22
Saturday 7/13
Saturday 9/28
Saturday 10/25
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
4
5
Yu Kanamaru
3
15
0
0
1
25
44
1
18
Matthew Howson
5
25
1
15
2
8
56
3
21
Takuro Shinohara
4
18
5
18
5
2
52
9
23
YOSHIKI
0
6
0
2
0
0
8
12
190
Masayuki Ueda
0
2
0
1
0
0
3
■ 2019 TCRJ Saturday series - Overall Point Standings
2
52
Shogo Mitsuyama
2
12
3
25
3
10
55
5
25
Takeshi Matsumoto
1
10
2
12
0
18
43
7
72
YUKE TANIGUCHI
0
8
0
10
0
6
24
7
19
HIROBON
0
4
0
8
0
12
24
6
33
Shuji Maejima
0
0
4
6
4
15
29
10
62
Resshu Shioya
0
1
0
4
0
0
5
11
22
Paul IP
0
0
0
0
0
4
4
13
24
KENJI
0
0
0
0
0
1
1
pos
car No.
Driver
AUTOPOLIS
SUGO
FUJI
OKAYAMA
SUZUKA
Total Points
Sunday 5/19
Sunday 6/23
Sunday 7/14
Sunday 9/29
Sunday 10/26
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
1
5
Yu Kanamaru
3
25
2
0
5
25
60
6
18
Matthew Howson
4
18
3
2
3
0
30
5
19
HIROBON
1
8
0
12
0
10
31
7
21
Takuro Shinohara
5
0
5
0
0
6
16
7
23
YOSHIKI
0
2
0
10
0
4
16
10
24
KENJI
0
1
0
8
0
0
9
■ 2019 TCRJ Sunday series - Overall Point Standings
11
10
Jun Sato
0
0
0
6
0
2
8
14
55
Mototino
0
0
0
4
0
0
4
15
190
Masayuki Ueda
0
0
0
1
0
1
2
2
25
Takeshi Matsumoto
0
15
1
18
4
15
53
3
33
Shuji Maejima
0
4
4
25
1
18
52
4
52
Shogo Mitsuyama
0
12
0
15
2
12
41
9
62
Resshu Shioya
2
10
0
0
0
0
12
13
72
YUKE TANIGUCHI
0
6
0
0
0
0
6
11
22
Paul IP
0
0
0
0
0
8
8
Series Supporter
Promotion Partner
Copyrights (C) TCRJ All Rights Reserved.